Nieuws


MOGELIJKE PRODUCTIEFOUT BR ZENITH VG1 RIJHELM

14/10/2016

Middels dit bericht willen wij iedereen die in het bezit is van een BR Zenith VG1 helm op de hoogte brengen van een mogelijke productiefout van deze rijhelm. Na onderzoek blijkt namelijk dat bij enkele helmen de binnenschaal los kan laten van de buitenschaal, dit door het uitoefenen van geringe kracht. Het betreft de BR Zenith rijhelmen met het VG1 label. Dit label is te vinden aan de binnenkant van de voering van de helm.

Het gaat om de volgende modellen:

 

Classic VG1                                               Crystal VG1                                  Crystal Sky VG1

                              

Het gaat om helmen die verkocht zijn vanaf juni 2016.

Mocht u in het bezit zijn van één van deze helmen, dan willen we u vragen om de volgende maatregelen te treffen:

  • Controleer of de binnenschaal goed vastzit. Dit kan gedaan worden door de helm goed vast te pakken en door met een geringe kracht te trekken aan de veiligheidssluiting (zie video). Wanneer de binnenschaal niet loskomt van de buitenschaal, dan is de helm in orde.
  • Indien u constateert dat de binnenschaal loskomt van de buitenschaal, willen wij u dringend verzoeken deze helm niet meer te gebruiken en deze terug te brengen naar de winkel waar u deze gekocht heeft. De winkelier is op de hoogte van dit probleem en zal zorgdragen voor een goede afhandeling.

Wij betreuren het dat dit voorval, ondanks het zorgvuldige ontwikkelingsproces en de kwaliteitscontroles, heeft kunnen plaatsvinden. Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor het ontstane ongemak en danken u voor uw medewerking.